menu

Publieke communicatie

Gedreven om het iets mooier achter te laten dan dat ik het aantrof, ben ik ook zeer maatschappelijke betrokken. Betrokkenheid van waaruit ik volop ervaring heb opgedaan met het werken in, voor en met publieke organisaties. Als gemeenteraadslid, bestuurslid van een grootschalig participatieproject en als adviseur van provincie, gemeenten, politie en ziekenhuis. De materie en het reilen en zeilen van een publieke organisatie zijn me dus goed bekend. Kennis en ervaring die ik graag inzet voor een succesvolle verbinding tussen organisatie en omgeving. 

Omgevingsgericht communiceren

Je omgeving bepaalt of nieuw beleid, projecten en programma’s succesvol zijn. Daarom is het essentieel om per opgave de rol van communicatie te bepalen. Om in beeld te brengen voor wie het beleid of project relevant is, welke ideeën, vragen en zorgen er zijn en wat dus de rol van de communicatie is. Ik help je om de beleidsopgave om te zetten in een communicatieve aanpak die optimaal afgestemd is op je omgeving.

Dialoog en participatie

Luisteren is wat anders dan horen. Kijken is wat anders dan zien. Een dialoog is wat anders dan een gesprek. Participeren is wat anders dan informeren. Met name publieke organisaties maken de beweging naar dialoog en participatie. Een proces dat vraagt om inlevingsvermogen. Om échte ruimte voor andere ideeën en om communicatie die inspireert en mensen in beweging brengt. Samen zorgen we daarvoor als we samenwerken.