menu

Een nieuw toeristisch-recreatief concept voor Kasteel De Keverberg

Het duizend jaar oude Rijksmonument Kasteel De Keverberg werd tussen 2011 en 2015 herbouwd op een eigentijdse wijze. Vier jaar na de opening is de balans opgemaakt, het businessplan herijkt en worden ambities bijgesteld. Een van de conclusies is dat de toeristisch-recreatieve potentie van deze unieke locatie aan de Limburgse Maas niet ten volle benut wordt. Het aanbod dient uitgebreid te worden, er is behoefte aan meer diversiteit voor verschillende doelgroepen en het kan een tikkeltje commerciëler. En dat alles het liefst binnen een aansprekend en kloppend concept want de propositie ‘modernste kasteel van Nederland’ volstaat niet. 

Met die opdracht ging ik samen met enkele vrijwilligers aan de slag. Op zoek naar het unieke van Kasteel De Keverberg, datgene dat onderscheidend is en dat tevens kan dienen als kapstok om nieuwe toeristisch-recreatieve activiteiten én communicatie op te hangen. Die kapstok werd gevonden. Want het unieke is dat Kasteel De Keverberg sinds het jaar 1.000 iedere 150 jaar een andere gedaante kreeg, ook met de herbouw in 2015. En met die verschillende gedaanten – toltoren, ringburcht, woonkasteel, schipperspensionaat, bewaarschool, etc. – bewoonden ook heel verschillende karakters Kasteel De Keverberg. Dát inzicht vertaalde ik naar:

Kasteel De Keverberg | Kasteel met vele gezichten

Kasteel De Keverberg. Een van de oudste kastelen van Nederland én het modernste. In 1050 ontstaan als toltoren en daarna een ringburcht, woonhuys en pensionaat. Fier centrum van de macht van het middeleeuwse Land van Kessel. Treurige, verwoeste ruïne na de Tweede Wereldoorlog. Er werd gescheiden en getrouwd, gevochten en gevierd. En wat dacht je van de bewoners. Van edelman met aanzien tot brutale baron en van zuinige zuster tot schipperskind met streken.  De Keverberg is een kasteel met vele gezichten. Ieder met een eigen verhaal.

Vanuit dit verhaal ontwikkelde ik vijf personages – vijf gezichten – die centraal komen te staan in het toeristisch-recreatieve concept. Ieder personage uitgewerkt in een eigen verhaallijn, in een eigen rondleiding en in eigen arrangementen, producten, spellen, etc. Als bezoeker kun je zo zélf kiezen door wiens ogen je Kasteel De Keverberg wil gaan beleven. Bezoekers stellen hun eigen programma samen. Een volledige dag fietsen met Frits over varen met Vera. Óf anderhalf uur op pad met meester Ton en dan picknicken in de kasteeltuin. Later kom je nog een keer terug voor een ander programmaonderdeel. Bovendien is het concept ‘Kasteel met vele gezichten’ ook een kapstok an sich voor activiteiten, spellen en tentoonstellingen. 

Een concept van waaruit een veel breder aanbod ontstaat, de verbeelding meer wordt geprikkeld én dat mogelijkheden biedt om nieuwe activiteiten aan op te hangen én toch eenduidig te kunnen blijven communiceren. Eenheid in diversiteit. 

gezichten met ieder een verhaallijn

Ideeën voor arrangementen, rondleidingen, belevingen, etc.

Overkoepelend concept voor een grote diversiteit aan activiteiten