menu

Participatietoolbox Gemeente Heerlen

Heerlen ontwikkelt zich in rap tempo. de stad doet dat bij voorkeur mét inwoners, ondernemers en organisaties. Er zijn aanzienlijke ambities op het gebied van participatie mede naar aanleiding van de slechte opkomst bij de meest recente verkiezingen.

De gemeente Heerlen wil het haar 1.100 medewerkers zo makkelijk mogelijk maken om participatie in te bedden in het dagelijkse werk. Een tweede natuur bij het maken én uitvoeren van beleid. Daarvoor ontwikkelde ik een zogenoemde participatietoolbox die medewerkers concreet helpt om vroegtijdig na te denken over participatie en de ambities op dit gebied maar die hen ook helpt om daarbij kostenbewust eigentijdse middelen in te zetten.

De participatietoolbox is een webapplicatie waarmee medewerkers door een aantal stappen te doorlopen:

– Een beleidsparagraaf over participatie opleveren die meteen kan worden ingevoegd in een projectplan, beleidsplan of raadsvoorstel

– Geautomatiseerd een grafische weergave van de stakeholderanalyse vormgeven

– Een concept participatieplan realiseren dat op basis van participatieniveau en geografische schaal automatisch ook suggesties doet voor in te zetten middelen en een indicatie geeft van de benodigde ureninzet en kosten

– Kunnen leren van eerder doorlopen participatieprocessen via een bibliotheek vol met cases die automatisch wordt bijgewerkt na de evaluatie van een participatieproces

– Relevante informatie én collega’s kunnen vinden die van hulp kunnen zijn bij het handen en voeten geven van participatie. 

De participatietoolbox is in juni 2021 opgeleverd aan de gemeente Heerlen. Ik realiseerde het plan van eisen, bedacht de werking van de toolbox en begeleidde de implementatie. INOVA  verzorgde de technische realisatie van de webapplicatie, PJP Film & Studio de introductie- én instructievideo.

“Ivo kan op een strategische wijze meedenken in communicatieprocessen en de vertaalslag maken naar de benodigde acties. Met de participatietoolbox heeft hij een heel mooi hulpmiddel ontwikkeld waardoor burgerparticipatie professioneel ingericht kan worden in de diverse projecten en beleidsprocessen.”

Bart Mennens

Gemeente Heerlen

Ook aan de slag met burgerparticipatie?