menu

Participatietoolbox Gemeente Heerlen

Heerlen ontwikkelt zich in rap tempo. de stad doet dat bij voorkeur mét inwoners, ondernemers en organisaties. Er zijn aanzienlijke ambities op het gebied van participatie mede naar aanleiding van de slechte opkomst bij de meest recente verkiezingen.

De gemeente Heerlen wil het haar 1.100 medewerkers zo makkelijk mogelijk maken om participatie in te bedden in het dagelijkse werk. Een tweede natuur bij het maken én uitvoeren van beleid. Daarvoor ontwikkel ik een zogenoemde participatietoolbox die medewerkers concreet helpt om vroegtijdig na te denken over participatie en de ambities op dit gebied maar die hen ook helpt om daarbij kostenbewust eigentijdse middelen in te zetten. In het begin van 2021 wordt de Toolbox in gebruik genomen door de gemeente Heerlen. Uiteraard inclusief bijbehorend verhaal en implementatie-advies.

Ook aan de slag met burgerparticipatie?