menu

De School | Herpositionering en contentstrategie

De School. Een openbare basisschool met een duidelijke visie op hoe je het leren moet organiseren. Maar ook een school waarover vooroordelen leven die groei van De School in de weg staan. Ten onrechte heb ik zelf ervaren. De gesprekken met de directeur van de school, sessies met het team van leerkrachten en gesprekken met ouders leverden het beeld op dat De School ontzettend goed weet wat ze moet doen en laten om kinderen te helpen te ontwikkelen tot mensen die zin hebben in het leven. En nog belangrijker; het verhaal dat De School mij vertelt is identiek aan hoe ouders mij vertellen dat ze het beleven. De belofte van het merk is gelijk aan hoe haar klanten het ervaren. Wat ze doen werkt en klopt. Aan mij de opdracht om het verhaal van De School op een andere manier te vertellen en om De School te helpen om gestructureerd, relevant en consistent te communiceren. Dat is gelukt. Een verhaal rondom de zin (en onzin) van basisonderwijs volgens de visie van De School en een contentstrategie rondom datzelfde thema (ZIN) waarmee leerkrachten, ouders en leerlingen hun relevante verhalen kunnen delen. 

Om van de complexiteit van onderwijs naar de essentie van je school te komen, moet je vooral weten wat je los moet laten. Loslaten vraagt lef. Ivo heeft lef getoond door het onderwijs van de school in 1 woord en 3 letters treffend te vangen. Één woord als basis voor een nieuw verhaal waarmee we als De School in staat zijn om beter en aansprekender te vertellen wat we doen en waarom we dat doen zoals we dat doen. Dan moet je wel goed zijn in je vak! 
Jolanda Hertogs

Directrice, De School