menu

 

Identiteit

Ik ben een nakomertje. Mijn broers zijn acht en tien jaar ouder. Die wilden dus écht niet meer met mij in de zandbak gezien worden of met mij gaan voetballen op t ‘sjiefwaegveldje’ verderop in de straat. Laat staan dat ze oog voor me hadden als ze met een vriendinnetje thuis kwamen. Aangezien mijn ouders hen al een heel eind succesvol hadden opgevoed, durfden ze mij dan ook wat meer los te laten. Dé basis waarop ik mijn talenten ging ontwikkelen.

+Verbindingskracht

Ik werd creatief en leerde mezelf vermaken. Ik werd ondernemend ging zaken organiseren en organiseerde zaken waarbij vriendjes samenkwamen; van fotospeurtocht tot voetbaltoernooi. Taal en humor werden mijn wapens waardoor ik gezien en gehoord werd. Bovendien leerde ik goed te observeren en te luisteren. Om zo aansluiting te houden met mijn ouders en mijn broers. En als mijn vader al vroeg in zijn leven te maken krijgt met vele gezondheidsproblemen die de rest van zijn leven aanhouden, ontwikkel ik ook een antenne voor wat anderen nodig hebben. Bovendien leer ik verantwoordelijkheid te nemen voor de verbondenheid in een groep. Communicatie is voor mij veel meer dan een vak, het is mijn manier van leven. Niet voor niets zet ik mijn verbindingskracht niet alleen professioneel in maar ook maatschappelijk. Zo richtte ik een lokale politieke partij op en was ik gemeenteraadslid. Zes jaar lang was ik bestuurslid bij de herbouw van Rijksmonument Kasteel De Keverberg. En ik ben nauw betrokken bij de ‘Vastenaovend’ (carnaval) in Kessel met als hoogtepunt het zijn van 5x11 jubileumprins in 2014 met mijn broers als adjudanten. Het nakomertje werd ‘vooroploper’. Maatschappelijk en professioneel. 

In het nu bouwen we dromen voor morgen op onze liefde voor wat was

=Ontwikkeling

Continu blijf ik me ontwikkelen. Uiteraard op het gebied van marketing en communicatie maar zeker ook breder. Want als marketing- en communicatieprofessional lever je een bijdrage aan de doelen van de organisatie. Daarom heb ik me ook verdiept in strategie en organisatie. Bovendien heb ik mezelf ontzettend goed leren kennen. Met als resultaat dat ik weet wat mijn kracht is. En dat is dat ik het niet alleen creatief kan bedenken maar ook tot uitvoering kan brengen. Door de juiste vragen te stellen, de juiste woorden te kiezen en door mensen op alle niveaus energiek mee te nemen. Ik ben in staat om complexiteit terug te brengen tot de kern en zoek continu naar wegen die nog niet bewandeld zijn. Want omdat het leven voor mij niet vanzelfsprekend is, wil ik iets toevoegen aan dat wat er al was. En die drive merk je als we samen aan de slag gaan.