menu

Merkidentiteit & Positionering

 

Een merk is eigenlijk niet meer dan een paar associaties in iemands hoofd. Een sterk merk is in staat om consistent te werken aan een beperkt aantal positieve, geloofwaardige en relevante associaties. Dus is dat wat we doen.  
 

Merkidentiteit

Dat doen we door je échte merkidentiteit bloot te leggen. Door historie, kerncompetenties, strategie, cultuur en producten om te zetten in een merkverhaal vol verbeeldingskracht, een duidelijke merkbelofte en herkenbare waarden. Zo ontwikkelen we samen een rode draad voor al je marketing- en communicatieactiviteiten.

Positioneringsstrategie

Op basis van ontwikkelingen in de markt en sentimenten in de samenleving bepalen we vervolgens welke elementen van die identiteit we uit gaan lichten in de communicatiestrategie. Dat leidt tot een onderscheidende, actuele en relevante positionering. En bovenal tot een concreet (marketing)communicatieplan waarmee je in staat ben om mensen te bereiken, te boeien en te binden. 

Wat voor ons een jarenlange worsteling was, lukte Ivo snel en goed. Omschrijven wie we écht zijn als Wicro en waarvoor we staan. Via interviews met klanten en medewerkers wist Ivo de kern boven te halen en de juiste snaar te raken in zijn creatieve vertaling daarvan.

Evelien Fassotte

Directeur, Wicro Plastics